Tværpolitisk netværk for international tros- og religionsfrihed er partner for online læringsplatformen forb-leasrning.org >>

©2017 Dansk Missionsråd | Peter Bangs Vej 5B | 2000 Frederiksberg | Tel: +45 3961 2777 | Mail: dmr@dmr.org | Bidrag: Danske Bank 4190 10850789