Formål for Folketingets tværpolitiske netværk for international tros- og religionsfrihed

“At styrke tros- og religionsfriheden i dansk udenrigs- og udviklingspolitik.”

Værdigrundlag

Enhver har ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed; denne ret omfatter frihed til at skifte religion eller tro og frihed til enten alene eller i fællesskab med andre, offentligt eller privat, at give udtryk for sin religion eller tro gennem undervisning, udøvelse, gudsdyrkelse og overholdelse af religiøse forskrifter.”

Universal Declaration of Human Rights, art. 18

Vores arbejde

Spørgsmål fra MFere og udvalg

Netværkets medlemmer stiller jævnligt relevante §20 spørgsmål, udvalgsspørgsmål og samrådsspørgsmål.

netværkets Formål

At styrke tros- og religionsfriheden i dansk udenrigs- og udviklingspolitik.

Skiftende regeringer har haft forskellige tilgange til, hvorledes man kan arbejde for at fremme tros- og religionsfrihed i udenrigs- og udviklingspolitikken. Formålet for netværket er at bringe politikere sammen med forskere og civilsamfundsorganisationer i en fælles informeret dialog om hvorledes tros- og religionsfriheden kan styrkes, og hvordan dette arbejde gribes an i lignende nationale og internationale netværk.