Om Netværket

ET NETVÆRK på tværs af det politiske spektrum
Om Netværket

Et tværpolitisk netværk

Netværket er etableret af folketingspolitikerne sammen med Institut for Menneskerettigheder og Dansk Missionsråd. Dansk Missionsråd fungerer som sekretariat for netværket. Konsulent Filip Buff Pedersen er kontaktperson (fbp@dmr.org).

Dansk Missionsråd er paraplyorganisation for 25 danske trosbaserede organisationer – kirker og missionsorganisationer – som arbejder globalt med forkyndelse, kirkelige fællesskaber og social forandring. Dansk Missionsråd arbejder med vidensdeling og kapacitetsopbygning af danske trosbaserede organisationer, formidling af international kristendom, og fortalervirksomhed i Danmark. Læs mere på www.dmr.org

Institut for Menneskerettigheder er en selvejende statsinstitution, der har mandat til at fremme og beskytte menneskerettigheder og ligebehandling i Danmark og i udlandet. Med udgangspunkt i tros- og religionsfrihed som en basal menneskeret har Institut for Menneskerettigheder udarbejdet en række anbefalinger til regeringens arbejde. Læs mere på https://menneskeret.dk/

Kontakt os

Kontaktinfo

Alle henvendelser bedes rettet til Dansk Missionsråds politiske konsulent Filip Buff Pedersen. Mail: fbp@dmr.org Telefon: 8172 4016

Fra forskellige partier på tværs af det politiske spektrum har netværkets medlemmer en fælles vision, nemlig at styrke tros- og religionsfriheden i dansk udenrigs- og udviklingspolitik.

Skiftende regeringer har på forskellige vis bokset med udfordringen om, hvorledes man kan arbejde for at fremme tros- og religionsfrihed i udenrigs- og udviklingspolitikken. Formålet for netværket er at bringe politikere sammen med forskere og civilsamfundsorganisationer i en fælles informeret dialog om, hvordan tros- og religionsfriheden kan styrkes, og hvordan dette arbejde gribes an igennem nationale og internationale netværk.